Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks dina rättigheter ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Återbygg.nu. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Verksamheten Malmö Återbyggdepå förvaltare av Återbygg.nu, (nedan kallad MÅBD) organisationsnummer 212000-1124, 211 52 Malmö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När samlar MÅBD in dina personuppgifter?

  • När du bokar transporter för hämtning av varor till butik.

Vad använder vi uppgifterna till?

De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda produkter och lämnade gåvor och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av MÅBD:s verksamhet.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med oss på MÅBD kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter och vilket lagligt stöd vi har för att behandla dem. 

För dig som köper en vara på aterbygg.nu behandlar vi följande uppgifter:

Namn, personnummer, kön, postadress, telefonnummer, e-post, IP-adress, enhetsinformation och logginformation. För ändamålet individanpassade erbjudanden behandlas även betalningsuppgifter, kundnummer, information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med samt uppgifter om dina inköp.

 

Ändamål för behandling

Laglig grund

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support.

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse.

För att marknadsföra MÅB och våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning.

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden och information samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

Fullföljande av avtal om MÅB konto

 

Våra berättigade intressen av behandlingarna baserar sig på utförda intresseavvägningar. Vårt syfte är att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader. Uppgifterna behandlas så länge du har ett kundkonto eller 24 månader efter senast lagda order. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen.

 

För dig som beställer transport/hämtning av varor behandlar vi följande uppgifter: 

Namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-post

 

Ändamål för behandling

      Laglig grund

För att administrera transporterna

Intresseavvägning.

 

 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna administrera transporterna av hämtade varor till butik.

Uppgifterna raderas 6 månader efter avslutad transport.

 

För dig som kontaktar kundtjänst behandlar vi följande uppgifter: 

Namn och e-post

 

Ändamål för behandling                                                  

      Laglig grund

För att administrera kundtjänstärenden och ge god kundservice

Intresseavvägning.

 

 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna ge god kundservice

Uppgifterna raderas 24 månader efter avslutat ärende.

 

För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi följande uppgifter:

  E-postadress

 

  Ändamål för behandling

  Laglig grund

  Utskick av nyhetsbrev

  Intresseavvägning

 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du anmält att du önskar få vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar få nyhetsbrevet

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Dina personuppgifter behandlas av MÅBD.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, banker, betaltjänster, webbyråer, tryckerier och telemarketingbolag få åtkomst till dina personuppgifter som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag. Vi säkerställer att uppgifterna inte lämnas vidare för bearbetning av oberoende part.

Lagras uppgifterna till länder utanför EU eller EES (tredje land)?

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR, exempelvis i form av standardavtalsklausuler som säkerställer att dina rättigheter skyddas.               

Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen som utövar tillsyn över hanteringen av personuppgifter.

Hur arbetar vi med säkerheten?

Vi och våra samarbetspartners jobbar ständigt för att hålla brandväggar och antivirusprogram uppdaterade för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina uppgifter. Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Vad är en cookie?

MÅBD använder cookies för att skapa en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats aterbygg.nu. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Läs mer om cookies här.

Ansvarar vi för externa länkar?

MÅBDs informationsmaterial kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Kontaktinformation till MÅBD

Har du frågor om MÅBD behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt ovan, kan du mejla  eller skicka brev till:

Malmö Återbyggdepå
Grimsbygatan 11
211 20 Malmö
Org. Nr: 212000-1124

Mail: aterbygg@malmo.se
Tel: +46 (0)40 93 29 46

Produkter tillagda i önskelistan
Product added to compare.

Hantera Cookies

Återbygg.nu använder sig av cookies som hjälper oss att samla in data om dig, från din webbläsare och enhet för att ge dig en bra användarupplevelse

Se mer om vår personuppgiftshantering Här.